Privacy policy

Privacy Policy

Privacy policy voor SassemKwizzt, eigenaar van www.sassemkwizzt.nl, organisator van dorpskwizzen in Sassenheim

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.sassemkwizzt.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.sassemkwizzt.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van SassemKwizzt en specifiek www.sassemkwizzt.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@sassemkwizzt.nl.

4) Gebruik gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Sassemkwizzt. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw inschrijving te beheren en te verwerken en naar aanleiding van deze inschrijving u te informeren omtrent de kwizz, de kwizzavond en aan de kwizz gerelateerde zaken, zoals extra aanwijzingen etc. Daarnaast kan het zijn dat foto’s van de kwizzavond, de feestavond en de winnaars worden gepubliceerd op facebook of de website. U geeft op voorhand uw toestemming hiervoor. Mocht u op enig moment wensen dat een foto niet langer op het publieke domein wordt getoond kunt u hiertoe een verzoek indienen bij info@sassemkwizzt.nl. Wij zullen de foto dan uiterlijk binnen 30 dagen verwijderen.

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om uw inschrijving en deelname aan Sassemkwizzt te kunnen verwerken.

Wanneer u zich inschrijft voor Sassemkwizzt, verwerken we de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
  • E-mailadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw adres;

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

  • Sponsoren/Adverteerders
  • Notaris en Advocaten
  • Accountant
  • Facebook
  • Lokale media zoals De Teyding

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, derhalve het inschrijven en meedoen aan Sassemkwizzt en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen het team van Sassemkwizzt gedeeld en voor zover nodig met derden zoals accountant om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en in gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen. Tevens kunnen wij verzocht worden de gegevens te delen indien wij daar rechtmatig toe worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten.

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons team van Sassemkwizzt in Sassenehim Nederland.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Als u bepaalde persoonsgegevens wilt corrigeren of wissen dan kunt u contact met ons opnemen via info@sassemkwizzt.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De grondslagen zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw inschrijving en deelname en de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.

5) Monitoren gedragbezoeker

www.sassemkwizzt.nl maakt geen gebruik van technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.

6) Gebruik van cookies

www.sassemkwizzt.nl plaatst geen cookies bij bezoekers.

7) Onze adverteerders/sponsoren

Op www.sassemkwizzt.nl adverteren meerdere partijen/sponsoren, die allemaal geen cookies op de website van Sassemkwizzt plaatsen. Het is alleen mogelijk om via de logo’s door te klikken naar de website van de betreffende partij/sponsor. Daarnaast kan het zo zijn dat deze partij/sponsor cookies, javascript en eventueel webbeacons inzet om te monitoren hoe effectief de campagnes/advertenties van deze partijen zijn. www.sassemkwizzt.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders/sponsoren gebruiken. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

8) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.sassemkwizzt.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.sassemkwizzt.nl.

9) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.sassemkwizzt.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.